Anslag/bevis: Välfärdsnämnden

Sammanträdesdatum

2020-08-25

Paragrafer

§§ 200-216

Datum då anslag sätts upp

2021-09-02

Datum då anslag tas ner

2021-09-24

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhus, kansliet

Sekreterare

Emelie Ivarson

Kontakt

Emelie Ivarson
Kommunsekreterare
031-724 61 58
emelie.ivarson@harryda.se