Lyssna

Anslag/bevis: Välfärdsnämnden

Sammanträdesdatum

2020-05-26

Paragrafer

§§ 147-172

Datum då anslag sätts upp

2020-06-03

Datum då anslag tas ner

2021-06-25

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhus, kansliet

Sekreterare

Emelie Ivarson

Kontakt

Emelie Ivarson
Kommunsekreterare
031-724 61 58
emelie.ivarson@harryda.se