Lyssna

Anslag/bevis: Välfärdsnämnden

Sammanträdesdatum

2021-04-28

Paragrafer

§ 114, § 116

Datum då anslag sätts upp

2021-04-29

Datum då anslag tas ner

2021-05-21

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhus, kansliet

Sekreterare

Emelie Ivarson

Kontakt

Emelie Ivarson
Kommunsekreterare
031-724 61 58
emelie.ivarson@harryda.se

Relaterad information