Lyssna

Anslag/bevis: Välfärdsnämnden

Sammanträdesdatum

2021-02-03

Paragrafer

§§ 28-50

Datum då anslag sätts upp

2021-02-11

Datum då anslag tas ner

2021-03-05

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhus, kansliet

Sekreterare

Emelie Ivarson

Kontakt

Emelie Ivarson
Kommunsekreterare
031-724 88 13
emelie.ivarson@harryda.se

Relaterad information