Lyssna

Anslag/Bevis: Välfärdsnämnden

Sammanträdesdatum

2021-01-11

Paragrafer

§ 26

Datum då anslag sätts upp

2021-01-12

Datum då anslag tas ner

2021-02-03

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhus, kansliet

Sekreterare

Emelie Ivarson

Kontakt

Emelie Ivarson
Kommunsekreterare
031-724 61 58
emelie.ivarson@harryda.se

Relaterad information