Lyssna

Anslag/bevis: Välfärdsnämnden

Sammanträdesdatum

2020-11-18

Paragrafer

§§ 286-287

Datum då anslag sätts upp

2020-11-19

Datum då anslag tas ner

2020-12-11

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhus, kansliet

Sekreterare

Emelie Ivarson

Kontakt

Emelie Ivarson
Kommunsekreterare
031-724 61 58
emelie.ivarson@harryda.se

Relaterad information