Lyssna

Anslag/bevis: Välfärdsnämnden

Sammanträdesdatum

2020-09-23

Paragrafer

§§226-243

Datum då anslaget publiceras

2020-10-01

Datum då anslaget tas bort

2020-10-23

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhus, kansliet

Sekreterare

Emelie Ivarson

Kontakt

Emelie Ivarson
Kommunsekreterare
031-724 61 58
emelie.ivarson@harryda.se

Relaterad information