Lyssna

Anslag/bevis: Välfärdsnämnden

Sammanträdesdatum

2020-04-28

Paragrafer

§§ 112-147

Datum då anslaget publiceras

2020-05-07

Datum då anslaget tas bort

2020-05-29

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhus, kansliet

Sekreterare

Sofia Wallgren

Kontakt

Sofia Wallgren
Kommunsekreterare
031-724 88 13
sofia.wallgren@harryda.se

Relaterad information