Lyssna

Anslag/bevis: Välfärdsnämnden 2020-03-18

Sammanträdesdatum

2020-03-18

Paragrafer

§§ 87-93

Datum då anslaget publiceras

2020-03-19

Datum då anslaget tas bort

2020-04-10

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhus, kansliet

Sekreterare

Matilda Johansson

Kontakt

Emelie Ivarson
Kommunsekreterare
031-724 61 58
emelie.ivarson@harryda.se

Relaterad information