Lyssna

Anslag/bevis: Välfärdsnämnden §§ 172-175

Sammanträdesdatum

2020-05-27

Paragrafer

§§172-175

Datum då anslaget publiceras

2020-05-28

Datum då anslaget tas bort

2020-06-19

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhus, kansliet

Sekreterare

Sofia Wallgren

Kontakt

Sofia Wallgren
Vikarierande kommunsekreterare
031-724 88 13
sofia.wallgren@harryda.se

Relaterad information