Lyssna

Anslag/bevis: Välfärdsnämnden
2020-03-04

Sammanträdesdatum

2020-03-04

Paragrafer

§§ 52-81

Datum då anslaget publiceras

2020-03-13

Datum då anslaget tas bort

2020-05-04

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhus, kansliet

Sekreterare

Therese Melkersson

Kontakt

Emelie Ivarson
Kommunsekreterare
031-724 61 58
emelie.ivarson@harryda.se

Relaterad information