Kontakt
Lyssna

Anslag/bevis: Välfärdsnämnden 2020-01-08

Sammanträdesdatum

2020-01-08

Paragrafer

§§ 14-17

Datum då anslaget publiceras

2020-01-09

Datum då anslaget tas bort

2020-01-31

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhus, kansliet

Sekreterare

Emelie Ivarson

Kontakt

Emelie Ivarson
Kommunsekreterare
031-724 61 58
emelie.ivarson@harryda.se

Relaterad information