Lyssna

Anslag/Bevis: Välfärdsnämnden 2020-08-26 §§ 201-218

Sammanträdesdatum

2020-08-26

Paragrafer

§§ 201-218

Datum då anslaget publiceras

2020-09-03

Datum då anslaget tas bort

2020-09-25

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhus, kansliet

Sekreterare

Emelie Ivarson

Kontakt

Emelie Ivarson
Kommunsekreterare
031-724 61 58
emelie.ivarson@harryda.se

Relaterad information