Lyssna

Anslag/bevis: Välfärdsnämnden
2020-02-05

Sammanträdesdatum

2020-02-05

Paragrafer

§§ 23-24

Datum då anslaget publiceras

2020-02-06

Datum då anslaget tas bort

2020-02-28

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhus, kansliet

Sekreterare

Emelie Ivarson

Kontakt

Emelie Ivarson
Kommunsekreterare
031-724 61 58
emelie.ivarson@harryda.se

Relaterad information