Lyssna

Anslag/bevis: Välfärdsnämnden

Sammanträdesdatum

2020-06-24

Paragrafer

§196

Datum då anslaget publiceras

2020-06-25

Datum då anslaget tas bort

2020-07-17

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhus, kansliet

Sekreterare

Sofia Wallgren

Kontakt

Sofia Wallgren
vik kommunsekreterare
031-724 88 13
sofia.wallgren@harryda.se

Relaterad information