Kontakt
Lyssna

Anslag/bevis: Välfärdsnämnden 2019-11-13

Sammanträdesdatum

2019-11-13

Paragrafer

§§ 271-291

Datum då anslaget publiceras

2019-11-21

Datum då anslaget tas bort

2019-12-13

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhus, kansliet

Sekreterare

Emelie Ivarson

Kontakt

Emelie Ivarson
Kommunsekreterare
031-724 61 58
emelie.ivarson@harryda.se

Relaterad information