Lyssna

Anslag/bevis: Välfärdsnämnden

Sammanträdesdatum

2020-05-27

Paragrafer

§§ 149-171

Datum då anslaget publiceras

2020-06-04

Datum då anslaget tas bort

2020-06-26

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhus, kansliet

Sekreterare

Sofia Wallgren

Kontakt

Sofia Wallgren
vikarierande Kommunsekreterare
031-724 88 13
sofia.wallgren@harryda.se

Relaterad information