Kontakt
Lyssna

Anslag/bevis: Välfärdsnämnden 2019-10-02

Sammanträdesdatum

2019-10-02

Paragrafer

§ 217-219

Datum då anslaget publiceras

2019-10-03

Datum då anslaget tas bort

2019-10-25

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhus, kansliet

Sekreterare

Therese Melkersson

Kontakt

Relaterad information