Kontakt
Lyssna

Anslag/bevis: Välfärdsnämnden 2019-08-07

Sammanträdesdatum

2019-08-07

Paragrafer

§§ 171-179

Datum då anslaget publiceras

2019-08-08

Datum då anslaget tas bort

2019-08-30

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhus, kansliet

Sekreterare

Emelie Ivarson

Kontakt

Emelie Ivarson
Kommunsekreterare
031-724 61 58
emelie.ivarson@harryda.se

Relaterad information