Kontakt
Lyssna

Anslag/bevis: Välfärdsnämnden 2019-07-02

Sammanträdesdatum

2019-07-02

Paragrafer

§ 169-170

Datum då anslaget publiceras

2019-07-03

Datum då anslaget tas bort

2019-07-25

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhus, kansliet

Sekreterare

Therese Melkersson

Kontakt

Relaterad information