Kontakt
Lyssna

Anslag/bevis: Välfärdsnämnden 2019-06-03

Sammanträdesdatum

2019-06-03

Paragrafer

§§ 153-168

Datum då anslaget publiceras

2019-06-11

Datum då anslaget tas bort

2019-07-03

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhus, kansliet

Sekreterare

Emelie Ivarson

Kontakt

Emelie Ivarson
Kommunsekreterare
031-724 61 58
emelie.ivarson@harryda.se

Relaterad information