Kontakt
Lyssna

Anslag/bevis: Välfärdsnämnden 2019-05-08

Sammanträdesdatum

2019-05-08

Paragrafer

§§ 127-138

Datum då anslaget publiceras

2019-05-16

Datum då anslaget tas bort

2019-06-07

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhus, kansliet

Sekreterare

Emelie Ivarson

Kontakt

Emelie Ivarson
Kommunsekreterare
031-724 61 58
emelie.ivarson@harryda.se

Relaterad information