Kontakt
Lyssna

Anslag/bevis: Välfärdsnämnden 2019-05-08

Sammanträdesdatum

2019-05-08

Paragrafer

§§ 117-126

Datum då anslaget publiceras

2019-05-09

Datum då anslaget tas bort

2019-05-31

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhus, kansliet

Sekreterare

Emelie Ivarson

Kontakt

Emelie Ivarson
Beredningssekreterare
031-724 61 58
emelie.ivarson@harryda.se

Relaterad information