Kontakt
Lyssna

Anslag/Bevis 
Välfärdsnämnden 2019-05-08

Sammanträdesdatum

2019-05-08

Paragrafer

§§ 109-116

Datum då anslaget publiceras

2019-05-09

Datum då anslaget tas bort

2019-05-31

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhus, kansliet

Sekreterare

Emelie Ivarson

Kontakt

Relaterad information