Kontakt
Lyssna

Anslag/bevis: Välfärdsnämnden 2019-03-13

Sammanträdesdatum

2019-03-13

Paragrafer

§§ 58-70

Datum då anslaget publiceras

2019-03-21

Datum då anslaget tas bort

2019-04-12

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhus, kansliet

Sekreterare

Emelie Ivarson

Kontakt

Emelie Ivarson
Beredningssekreterare
031-724 61 58
emelie.ivarson@harryda.se

Relaterad information