Kontakt
Lyssna

Anslag/Bevis 
Välfärdsnämnden 2019-03-27

Sammanträdesdatum

2019-03-27

Paragrafer

§§ 74-80

Datum då anslaget publiceras

2019-04-05

Datum då anslaget tas bort

2019-04-27

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhus, kansliet

Sekreterare

Emelie Ivarson

Kontakt

Relaterad information