Kontakt
Lyssna

Anslag/Bevis 
Välfärdsnämnden 2019-01-30

Sammanträdesdatum

2019-01-30

Paragrafer

§ 18

Datum då anslaget publiceras

2019-01-31

Datum då anslaget tas bort

 2019-02-22

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhus, kansliet

Sekreterare

 Matilda Johansson

Kontakt

Relaterad information