Kontakt
Lyssna

Anslag/bevis: Välfärdsnämnden 2019-02-18

Sammanträdesdatum

2019-02-18

Paragrafer

§§ 25-39

Datum då anslaget publiceras

2019-02-19

Datum då anslaget tas bort

2019-03-12

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhus, kansliet

Sekreterare

Emelie Ivarson

Kontakt

Emelie Ivarson
Beredningssekreterare
031-724 61 58
emelie.ivarson@harryda.se

Relaterad information