Kontakt
Lyssna

Anslag/Bevis:
Social myndighetsnämnd 2018-11-29

Sammanträdesdatum

2018-11-29

Paragrafer

§§ 534-567

Datum då anslaget publiceras

2018-11-29

Datum då anslaget tas bort

 2018-12-20

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhus, socialtjänsten

Sekreterare

 Madelene Sigeskog

Kontakt

Madelene Sigeskog
sekreterare
031-724 61 54
madelene.sigeskog@harryda.se

Relaterad information