Kontakt
Lyssna

Anslag/Bevis:
Social myndighetsnämnd 2018-05-31

Sammanträdesdatum

2018-05-31

Paragrafer

§§ 256-290

Datum då anslaget publiceras

2018-05-31

Datum då anslaget tas bort

 2018-06-21

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhus, socialkontoret

Sekreterare

 Madelene Sigeskog

Kontakt

Madelene Sigeskog
sekreterare
031-724 61 54
madelene.sigeskog@harryda.se

Relaterad information