Anslag/bevis: Nämnden för överförmyndare i samverkan

Sammanträdesdatum

2022-06-21

Paragrafer

§§ 50-62

Datum då anslag sätts upp

2022-06-22

Datum då anslag tas ner

2022-07-13

Förvaringsplats för protokollet

Stadshuset, Mölndals Stad

Sekreterare

Linda Norberg

Kontakt

Överförmyndare i samverkan
Postadress: 431 82 Mölndal
Besöksadress: Stadshuset, ingång Knarrhögsgatan 5
ofs@molndal.se

Telefon- och besökstider
Överförmyndare i samverkan - Mölndal stads webbplats Länk till annan webbplats.