Lyssna

Anslag/Bevis:
Myndighetsutskott

Sammanträdesdatum

2021-04-27

Paragrafer

§§ 100-113

Datum då anslag sätts upp

2021-04-28

Datum då anslag tas ner

 2021-05-20

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhus, kansliet

Sekreterare

Therese Melkersson

Kontakt

Therese Melkersson
sekreterare
031-724 87 63
therese.melkersson@harryda.se

Relaterad information