Lyssna

Anslag/Bevis:
Myndighetsutskott

Sammanträdesdatum

2021-05-11

Paragrafer

§§ 114-124

Datum då anslag sätts upp

2021-05-12

Datum då anslag tas ner

 2021-06-03

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhus, kansliet

Sekreterare

 Therese Melkersson

Kontakt

Therese Melkersson
sekreterare
031-724 87 63
therese.melkersson@harryda.se

Relaterad information