Lyssna

Anslag/Bevis:
Myndighetsutskott

Sammanträdesdatum

2021-02-22

Paragrafer

§ 52

Datum då anslag sätts upp

2021-02-23

Datum då anslag tas ner

2021-03-17

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhus, kansliet

Sekreterare

Therese Melkersson

Kontakt

Therese Melkersson
sekreterare
031-724 87 63
therese.melkersson@harryda.se

Relaterad information