Lyssna

Anslag/Bevis:
Myndighetsutskott

Sammanträdesdatum

2021-02-16

Paragrafer

§§ 34-51

Datum då anslag sätts upp

2021-02-17

Datum då anslag tas ner

 2021-03-11

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhus, kansliet

Sekreterare

 Therese Melkersson

Kontakt

Therese Melkersson
sekreterare
031-724 87 63
therese.melkersson@harryda.se

Relaterad information