Lyssna

Anslag/Bevis:
Myndighetsutskott

Sammanträdesdatum

2021-01-05

Paragrafer

§§ 2-16

Datum då anslag sätts upp

2021-01-06

Datum då anslag tas ner

2021-01-28

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhus, kansliet

Sekreterare

Therese Melkersson

Kontakt

Therese Melkersson
sekreterare
031-724 87 63
therese.melkersson@harryda.se

Relaterad information