Lyssna

Anslag/Bevis:
Myndighetsutskott

Sammanträdesdatum

2020-10-06

Paragrafer

§§ 253-263

Datum då anslaget publiceras

2020-10-07

Datum då anslaget tas bort

2020-10-29

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhus, kansliet

Sekreterare

Therese Melkersson

Kontakt

Therese Melkersson
sekreterare
031-724 87 63
therese.melkersson@harryda.se

Relaterad information