Lyssna

Anslag/Bevis:
Myndighetsutskott

Sammanträdesdatum

2020-10-20

Paragrafer

§§ 264-273

Datum då anslaget publiceras

2020-10-21

Datum då anslaget tas bort

 2020-11-12

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhus, kansliet

Sekreterare

 Therese Melkersson

Kontakt

Therese Melkersson
sekreterare
031-724 87 63
therese.melkersson@harryda.se

Relaterad information