Lyssna

Anslag/Bevis:
Myndighetsutskott

Sammanträdesdatum

2020-07-21

Paragrafer

§§ 199-209

Datum då anslaget publiceras

2020-07-22

Datum då anslaget tas bort

 2020-08-13

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhus, kansliet

Sekreterare

 Therese Melkersson

Kontakt

Therese Melkersson
sekreterare
031-724 87 63
therese.melkersson@harryda.se

Relaterad information