Lyssna

Anslag/Bevis:
Myndighetsutskott

Sammanträdesdatum

2020-09-08

Paragrafer

§§ 239-244

Datum då anslaget publiceras

2020-09-09

Datum då anslaget tas bort

 2020-10-01

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhus, kansliet

Sekreterare

Therese Melkersson

Kontakt

Therese Melkersson
sekreterare
031-724 87 63
therese.melkersson@harryda.se

Relaterad information