Kontakt
Lyssna

Anslag/Bevis:
Myndighetsutskott
2020-01-07

Sammanträdesdatum

2020-01-07

Paragrafer

§§ 1-11

Datum då anslaget publiceras

2020-01-08

Datum då anslaget tas bort

 2019-01-30

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhus, kansliet

Sekreterare

 Therese Melkersson

Kontakt

Therese Melkersson
sekreterare
031-724 87 63
therese.melkersson@harryda.se

Relaterad information