Lyssna

Anslag/Bevis:
Myndighetsutskott

Sammanträdesdatum

2020-06-09

Paragrafer

§§ 148-169

Datum då anslaget publiceras

2020-06-10

Datum då anslaget tas bort

 2020-07-02

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhus, kansliet

Sekreterare

 Therese Melkersson

Kontakt

Therese Melkersson
sekreterare
031-724 87 63
therese.melkersson@harryda.se

Relaterad information