Kontakt
Lyssna

Anslag/Bevis:
Myndighetsutskott
2019-11-26

Sammanträdesdatum

2019-11-26

Paragrafer

§§ 246-257

Datum då anslaget publiceras

2019-11-27

Datum då anslaget tas bort

 2019-12-19

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhus, kansliet

Sekreterare

 Therese Melkersson

Kontakt

Therese Melkersson
sekreterare
031-724 87 63
therese.melkersson@harryda.se

Relaterad information