Kontakt
Lyssna

Anslag/Bevis:
Myndighetsutskott
2019-10-01

Sammanträdesdatum

2019-10-01

Paragrafer

§§ 194-208

Datum då anslaget publiceras

2019-10-02

Datum då anslaget tas bort

 2019-10-24

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhus, kansliet

Sekreterare

 Therese Melkersson

Kontakt

Therese Melkersson
sekreterare
031-724 87 63
therese.melkersson@harryda.se

Relaterad information