Kontakt
Lyssna

Anslag/Bevis:
Myndighetsutskott
2019-09-24

Sammanträdesdatum

2019-09-24

Paragrafer

§ 191-193

Datum då anslaget publiceras

2019-09-25

Datum då anslaget tas bort

 2019-10-17

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhus, kansliet

Sekreterare

 Therese Melkersson

Kontakt

Therese Melkersson
sekreterare
031-724 87 63
therese.melkersson@harryda.se

Relaterad information