Lyssna

Anslag/Bevis:
Myndighetsutskott

Sammanträdesdatum

2020-05-26

Paragrafer

§§ 134-147

Datum då anslaget publiceras

2020-05-27

Datum då anslaget tas bort

2020-06-18

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhus, kansliet

Sekreterare

Therese Melkersson

Kontakt

Therese Melkersson
sekreterare
031-724 87 63
therese.melkersson@harryda.se

Relaterad information