Kontakt
Lyssna

Anslag/Bevis:
Myndighetsutskott
2019-10-15

Sammanträdesdatum

2019-10-15

Paragrafer

§§ 210-216

Datum då anslaget publiceras

2019-10-17

Datum då anslaget tas bort

 2019-11-08

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhus, kansliet

Sekreterare

Therese Melkersson

Kontakt

Therese Melkersson
sekreterare
031-724 87 63
therese.melkersson@harryda.se

Relaterad information