Kontakt
Lyssna

Anslag/Bevis:
Myndighetsutskott
2019-09-03

Sammanträdesdatum

2019-09-03

Paragrafer

§§ 173 -182

Datum då anslaget publiceras

2019-09-04

Datum då anslaget tas bort

 2019-09-26

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhus, kansliet

Sekreterare

 Pernilla Wallerstedt

Kontakt

Therese Melkersson
sekreterare
031-724 87 63
therese.melkersson@harryda.se

Relaterad information