Kontakt
Lyssna

Anslag/Bevis:
Myndighetsutskott
2019-08-07

Sammanträdesdatum

2019-08-07

Paragrafer

§§ 157-161

Datum då anslaget publiceras

2019-08-07

Datum då anslaget tas bort

 2019-08-30

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhus, kansliet

Sekreterare

Therese Melkersson

Kontakt

Therese Melkersson
sekreterare
031-724 87 63
therese.melkersson@harryda.se

Relaterad information