Kontakt
Lyssna

Anslag/Bevis:
Myndighetsutskott
2020-01-14

Sammanträdesdatum

2020-01-14

Paragrafer

§ 12

Datum då anslaget publiceras

2020-01-14

Datum då anslaget tas bort

 2020-02-06

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhus, kansliet

Sekreterare

Therese Melkersson

Kontakt

Therese Melkersson
sekreterare
031-724 87 63
therese.melkersson@harryda.se

Relaterad information