Kontakt
Lyssna

Anslag/Bevis:
Myndighetsutskott
2019-05-07

Sammanträdesdatum

2019-05-07

Paragrafer

§ 92-105

Datum då anslaget publiceras

2019-05-07

Datum då anslaget tas bort

 2019-05-28

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhus, socialkontoret

Sekreterare

 Madelene Sigeskog

Kontakt

Madelene Sigeskog
sekreterare
031-724 61 54
madelene.sigeskog@harryda.se

Relaterad information