Anslag/bevis:
Miljö- och bygglovsnämnd

Sammanträdesdatum

2022-05-07

Paragrafer

§§ 125-131

Datum då anslag sätts upp

2022-07-05

Datum då anslag tas ner

2022-07-29

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhus, bygglovsenheten

Sekreterare

Oskar Anlend

Kontakt

Oskar Anlend,
beredningssekreterare
031-724 87 24
oskar.anlend@harryda.se

Relaterad information

Justerat protokoll läggs upp ca 2 veckor efter justering innan dess finns det att ta del av i kommunhuset, bygglovsenheten.

Överklaga beslut