Anslag/bevis:
Miljö och bygglovsnämnd

Sammanträdesdatum

2022-05-10

Paragrafer

§§ 78-104

Datum då anslag sätts upp

2022-05-13

Datum då anslag tas ner

2022-06-07

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhus, bygglovsenheten

Sekreterare

Oskar Anlend

Kontakt

Relaterad information

Justerat protokoll läggs upp ca 2 veckor efter justering innan dess finns det att ta del av i kommunhuset, bygglovsenheten.