Anslag/bevis:
Miljö- och bygglovsnämnd

Sammanträdesdatum

2021-09-28

Paragrafer

§§ 154-171

Datum då anslag sätts upp

2021-10-01

Datum då anslag tas ner

2021-10-25

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhus, bygglovsenheten

Sekreterare

Magdalena Lindberg

Kontakt

Magdalena Lindberg,
nämndsekreterare
031-724 63 26
magdalena.lindberg@harryda.se

Relaterad information

Justerat protokoll läggs upp ca 2 veckor efter justering innan dess finns det att ta del av i kommunhuset, bygglovsenheten.