Lyssna

Anslag/bevis:
Miljö- och bygglovsnämnd

Sammanträdesdatum

2020-09-30

Paragrafer

§§ 133-147

Datum då anslaget publiceras

2020-10-06

Datum då anslaget tas bort

2020-10-28

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhus, bygglovsenheten

Sekreterare

Magdalena Lindberg

Kontakt

Magdalena Lindberg,
nämndsekreterare
031-724 63 26
magdalena.lindberg@harryda.se

Relaterad information

Miljö- och bygglovsnämndens protokoll publiceras på webben ca två veckor efter justering.