Lyssna

Anslag/bevis: Miljö och bygglovsnämnd

Sammanträdesdatum

2020-03-04

Paragrafer

§§ 21-43

Datum då anslaget publiceras

2020-03-10

Datum då anslaget tas bort

2020-04-01

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhus, bygglovsenheten

Sekreterare

Magdalena Lindberg

Kontakt

Magdalena Lindberg,
nämndsekreterare
031-724 63 26
magdalena.lindberg@harryda.se

Relaterad information

Miljö- och bygglovsnämnden - protokollet publiceras på webben ca två veckor efter justering.